“ นางมนธิรา ผดุงรัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQ ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 29-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 215,000
%การถือ 1.70%
มูลค่า (พัน) 2,150

AQUA ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000 30,000
%การถือ 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 13,200 13,200

WIIK ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 29-03-2559 12-04-2560 04-05-2561 02-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000 4,500 4,500 4,500 5,250
%การถือ 8.00% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%
มูลค่า (พัน) 88,200 13,230 13,230 13,230 15,435
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3