“ นางยุวเรศ ชูสกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JASIF ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 23-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 55,600
%การถือ 1.01%
มูลค่า (พัน) 542,100

SITHAI ราคาล่าสุด 9.75

วันที่ 12-05-2557 08-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,500 14,000 14,000
%การถือ 0.55% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,515 14,140 14,140

TVO ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,900 10,640 9,100 4,400
%การถือ 0.85% 1.32% 1.13% 0.54%
มูลค่า (พัน) 231,150 356,440 304,850 147,400
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3