“ นางวิมลทิพย์ พงศธร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LPH ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 22-10-2558 09-05-2559 04-05-2560 02-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,100 23,100 23,100 22,900 22,900
%การถือ 3.08% 3.08% 3.08% 3.05% 3.05%
มูลค่า (พัน) 123,585 123,585 123,585 122,515 122,515

PE ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 11-03-2557 13-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,378 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416 13,416
%การถือ 1.67% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

PM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 04-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,900 4,900 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
%การถือ 0.82% 0.82% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 43,365 43,365 44,250 44,250 44,250 44,250 44,250 44,250 44,250 44,250

PT ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 20-08-2557 10-03-2558 08-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 14-03-2561 24-08-2561 04-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 75,444 72,944 72,944 72,944 72,944 58,944 117,888 117,888 117,888 117,888
%การถือ 53.15% 51.39% 51.39% 51.39% 51.39% 41.53% 41.53% 41.53% 41.53% 41.53%
มูลค่า (พัน) 448,891 434,016 434,016 434,016 434,016 350,716 701,432 701,432 701,432 701,432
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3