“ นางวิไล หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 173 179 185 191 191 196
%การถือ 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 8,578 8,864 9,150 9,436 9,436 9,721
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3