“ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BTNC ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 08-04-2557 11-05-2558 05-04-2559 09-05-2560 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,771 2,780 2,784 2,784 2,866 2,866
%การถือ 23.09% 23.17% 23.20% 23.20% 23.88% 23.88%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

FE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2557 13-05-2558 12-05-2559 09-05-2560 09-07-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 98 98 101 101 101 101
%การถือ 1.30% 1.30% 1.35% 1.35% 1.35% 1.31%
มูลค่า (พัน) 18,135 18,135 18,833 18,833 18,833 18,833

NC ราคาล่าสุด 186.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 270 270 270 303 303 303 303
%การถือ 1.81% 1.81% 1.81% 2.03% 2.03% 2.03% 2.03%
มูลค่า (พัน) 2,675 2,675 2,675 3,004 3,004 3,004 3,004

NPK ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 18-04-2557 08-05-2558 10-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 72 72 107 107 107 107
%การถือ 0.72% 0.72% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07%
มูลค่า (พัน) 1,058 1,058 1,557 1,557 1,557 1,557

OCC ราคาล่าสุด 14.60

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 11-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 703 703 703 703 703 797 802
%การถือ 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.33% 1.34%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 01-12-2558 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,468 1,468 1,468 1,468 1,468 1,468 1,468
%การถือ 1.53% 1.53% 1.53% 1.53% 1.53% 1.53% 1.53%
มูลค่า (พัน) 8,735 8,735 8,735 8,735 8,735 8,735 8,735

SCG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 07-05-2557 18-03-2558 07-05-2558 04-05-2559 03-05-2560 02-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,238 17,238 17,238 17,238 17,238 17,238 17,338
%การถือ 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.82%
มูลค่า (พัน) 68,605 68,605 68,605 68,605 68,605 68,605 69,003

SPC ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 07-05-2557 08-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 07-05-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,480 4,480 4,480 4,480 4,571 4,571 4,571
%การถือ 1.39% 1.36% 1.36% 1.36% 1.39% 1.39% 1.39%
มูลค่า (พัน) 272,144 272,144 272,144 272,144 277,666 277,666 277,666

SPI ราคาล่าสุด 60.75

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 11-05-2558 10-05-2559 26-08-2559 16-05-2560 07-05-2561 03-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 6,270 7,374 7,374
%การถือ 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.27% 1.29% 1.29%
มูลค่า (พัน) 369,900 369,900 369,900 369,900 369,900 369,900 377,745 444,298 444,298

TNL ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 23-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,979 1,979 1,979
%การถือ 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.65% 1.65% 1.65%
มูลค่า (พัน) 33,012 33,012 33,012 33,012 33,012 33,842 33,842 33,842
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3