“ นางสิทธาภรณ์ อุปโยคิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MFC ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 23-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 785
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 13,031
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3