“ นางสุมัณฑนา โมกขะเวส ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MTI ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 09-03-2559 09-03-2560 14-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 729 709 709 709 709 709
%การถือ 1.23% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%
มูลค่า (พัน) 61,021 59,345 59,345 59,345 59,345 59,345

NKI ราคาล่าสุด 83.75

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 248 256 265 273 273 281
%การถือ 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%
มูลค่า (พัน) 12,278 12,688 13,097 13,506 13,506 13,915

PL ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 17-03-2557 10-03-2558 12-05-2558 14-03-2559 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 4,000 4,000 5,705 5,705 5,705 5,705 5,705
%การถือ 0.89% 0.89% 0.89% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96%
มูลค่า (พัน) 11,120 11,120 11,120 15,861 15,861 15,861 15,861 15,861
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3