“ นางสุมาลี วีระพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559 22-03-2560 21-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400
%การถือ 4.27% 4.27% 4.27% 3.18% 2.29% 2.29%
มูลค่า (พัน) 43,688 43,688 43,688 43,688 43,688 43,688
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3