“ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMARIN ราคาล่าสุด 5.25

วันที่ 29-04-2557 11-03-2558 11-03-2559 21-08-2560 15-03-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 74,394 81,833 36,672 36,672 36,672 36,672
%การถือ 37.20% 37.20% 16.67% 8.73% 3.67% 3.67%
มูลค่า (พัน) 390,567 429,623 192,527 192,527 192,527 192,527
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3