“ นางเรวดี ธนสารศิลป์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

OCC ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 09-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 995 995 995
%การถือ 1.66% 1.66% 1.66%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000 1,000 1,000
%การถือ 1.04% 1.04% 1.04%
มูลค่า (พัน) 5,950 5,950 5,950
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3