“ นาง ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EKH ราคาล่าสุด 6.30

วันที่ 12-03-2563 24-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,040 3,040 3,040
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 19,152 19,152 19,152

NKI ราคาล่าสุด 6.30

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 541 541
%การถือ 1.55% 1.55%
มูลค่า (พัน) 26,794 26,794
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3