“ นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 86,098 86,098 84,098
%การถือ 3.44% 3.44% 3.36%
มูลค่า (พัน) 59,407 59,407 58,027

ML ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 20-03-2563 11-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 29,111 29,111 29,111
%การถือ 2.73% 2.73% 2.73%
มูลค่า (พัน) 44,830 44,830 44,830
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3