“ นาง วิมลทิพย์ พงศธร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LPH ราคาล่าสุด 5.75

วันที่ 27-11-2562 11-03-2563 05-05-2563 28-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900
%การถือ 3.05% 3.05% 3.05% 3.05% 3.05%
มูลค่า (พัน) 121,370 121,370 121,370 121,370 121,370

PE ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,416 13,416 13,416
%การถือ 1.68% 1.68% 1.68%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,000 5,000 5,000
%การถือ 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 44,500 44,500 44,500 44,500

PT ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 02-03-2563 02-07-2563 21-08-2563 02-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 117,888 117,888 117,888 117,888
%การถือ 41.53% 41.53% 41.53% 41.53%
มูลค่า (พัน) 677,855 677,855 677,855 677,855
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3