“ นาง สรารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,613 12,613 12,613
%การถือ 1.56% 1.56% 1.56%
มูลค่า (พัน) 422,535 422,535 422,535
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3