“ นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PM ราคาล่าสุด 8.10

วันที่ 02-03-2563 03-07-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,874 3,874 3,874
%การถือ 0.65% 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 34,478 34,478 34,478

SUN ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 06-03-2563 22-05-2563 24-08-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,207 2,207 2,207 4,323
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51% 1.01%
มูลค่า (พัน) 17,873 17,873 17,873 35,016
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3