“ นาง สุภา สุพรรณธะริดา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHAYO ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 14-05-2563 07-10-2563 29-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,500 5,800 8,977
%การถือ 0.71% 0.86% 1.27%
มูลค่า (พัน) 67,050 86,420 133,754

TCAP ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,915 5,915 7,028 7,868 8,968
%การถือ 0.51% 0.51% 0.60% 0.68% 0.77%
มูลค่า (พัน) 202,589 202,589 240,712 269,486 307,161
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3