“ นาง สุมัณฑนา โมกขะเวส ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MTI ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 11-03-2563 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 709 709
%การถือ 1.20% 1.20%
มูลค่า (พัน) 59,345 59,345

NKI ราคาล่าสุด 83.75

วันที่ 10-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 289 289
%การถือ 0.83% 0.83%
มูลค่า (พัน) 14,325 14,325

PL ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 15-04-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,705 5,705
%การถือ 0.96% 0.96%
มูลค่า (พัน) 15,861 15,861
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3