“ นาง อรุณี หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASP ราคาล่าสุด 3.76

วันที่ 29-08-2557 12-03-2558 11-03-2559 25-08-2559 09-03-2560 14-03-2561 28-08-2561 13-03-2562 27-08-2562 13-03-2563 26-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,030 11,030
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 41,360 41,360 41,360 41,360 41,360 41,360 41,360 41,360 41,360 41,360 41,473 41,473

NKI ราคาล่าสุด 3.76

วันที่ 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 675
%การถือ 1.93%
มูลค่า (พัน) 33,405
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3