“ นาง เบญญาภา วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 34.75

วันที่ 16-03-2563 29-05-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,200 12,290 12,380
%การถือ 1.51% 1.52% 1.53%
มูลค่า (พัน) 423,950 427,078 430,205
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3