“ นาง เรวดี ธนสารศิลป์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

OCC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 19-03-2563 23-04-2563 02-07-2563 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 995 995 995 995
%การถือ 1.66% 1.66% 1.66% 1.66%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2563 24-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000 1,000 1,000
%การถือ 1.04% 1.04% 1.04%
มูลค่า (พัน) 5,950 5,950 5,950
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3