“ นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TTI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,586 11,612
%การถือ 23.17% 23.22%
มูลค่า (พัน) 0 0

UTP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-03-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,472 3,324
%การถือ 0.53% 0.51%
มูลค่า (พัน) 77,762 74,467
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3