“ นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASN ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 13-03-2562 15-10-2562 11-03-2563 04-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 802 1,080 1,080 1,140 1,356
%การถือ 0.62% 0.83% 0.83% 0.88% 0.87%
มูลค่า (พัน) 3,368 4,536 4,536 4,788 5,695
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3