“ นายกรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PM ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,650 3,650 3,650 3,650
%การถือ 0.61% 0.61% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 32,303 32,303 32,303 32,303
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3