“ นายกฤษน์ ศรีชวาลา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FC ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 10-06-2557 25-12-2557 08-04-2558 07-04-2559 17-03-2560 21-03-2561 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 36,298 36,298 112,347 119,155 141,102 185,602 170,602
%การถือ 2.47% 2.19% 5.73% 6.08% 7.20% 8.69% 7.99%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

GRAND ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,267
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 10,336
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3