“ นายกานดิส สุดสาคร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 25,900
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 11,396

BGT ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,700
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 3,213

TCMC ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 19-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,800
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 5,768
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3