“ นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 591,406 520,231 520,231
%การถือ 12.88% 11.33% 11.33%
มูลค่า (พัน) 260,219 228,902 228,902

BWG ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-06-2558 05-04-2559 17-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 158,000 151,000 151,000 142,298
%การถือ 4.94% 4.37% 4.30% 3.71%
มูลค่า (พัน) 124,820 119,290 119,290 112,415

CKP ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 16-03-2558 28-04-2558 23-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 50,000 67,000
%การถือ 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 54,000 270,000 361,800

EE ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 60,000
%การถือ 2.16%
มูลค่า (พัน) 47,400

EP ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 01-11-2559 11-05-2560 04-05-2561 26-09-2561 08-11-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,444 37,629 7,395 7,395 7,395 7,395
%การถือ 2.67% 4.92% 0.88% 0.88% 0.88% 0.80%
มูลค่า (พัน) 116,530 214,483 42,154 42,154 42,154 42,154

GJS ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 21-10-2557 07-04-2558 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000,000 1,000,000 100,000
%การถือ 0.94% 0.94% 0.94%
มูลค่า (พัน) 470,000 470,000 47,000

MK ราคาล่าสุด 0.47

วันที่ 05-08-2558 13-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 22,000 25,000 25,000
%การถือ 2.56% 2.52% 2.52%
มูลค่า (พัน) 68,640 78,000 78,000

SR ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 30-11-2558 17-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 24,100 24,770
%การถือ 4.02% 4.13%
มูลค่า (พัน) 24,100 24,770

TH ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 03-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,500
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 6,380
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3