“ นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 346 348 696 705 707 709
%การถือ 5.77% 5.80% 5.80% 5.88% 5.89% 5.91%
มูลค่า (พัน) 11,934 12,009 24,019 24,323 24,392 24,461
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3