“ นายกิตติ จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 346 346 692 692 692 692
%การถือ 5.77% 5.77% 5.77% 5.77% 5.77% 5.77%
มูลค่า (พัน) 11,937 11,937 23,874 23,874 23,874 23,874
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3