“ นายขรรค์ชัย บุนปาน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MATI ราคาล่าสุด 6.30

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 64,742 64,742 64,742 64,742 64,778 64,778
%การถือ 34.93% 34.93% 34.93% 34.93% 34.95% 34.95%
มูลค่า (พัน) 407,873 407,873 407,873 407,873 408,100 408,100
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3