“ นายคุณา วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,428 4,402 4,202
%การถือ 0.55% 0.54% 0.52%
มูลค่า (พัน) 148,348 147,477 140,777
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3