“ นายจงกิจ งามเลิศชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 35 35 70 66 66 66
%การถือ 0.58% 0.59% 0.59% 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 1,119 1,135 2,270 2,135 2,135 2,135

NKI ราคาล่าสุด 32.25

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 195 291 302 311 310 228
%การถือ 0.65% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.67%
มูลค่า (พัน) 10,432 15,553 16,140 16,612 16,575 12,219

TIW ราคาล่าสุด 53.50

วันที่ 07-08-2557 10-08-2559 09-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 34 37 33
%การถือ 0.57% 0.61% 0.55%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

TMD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-04-2557 02-04-2558 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 829 829 829
%การถือ 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 19,647 19,647 19,647

TPA ราคาล่าสุด 23.70

วันที่ 12-05-2557 13-03-2558 11-05-2558 11-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 798 1,239 1,236 732 732
%การถือ 0.66% 1.02% 1.02% 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 5,387 8,364 8,342 4,943 4,943
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3