“ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KSL ราคาล่าสุด 4.02

วันที่ 07-03-2557 17-03-2558 08-02-2559 11-03-2559 08-03-2560 02-03-2561 05-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,430 61,552 80,671 80,894 95,083 99,096 105,138
%การถือ 1.73% 1.84% 2.01% 2.02% 2.16% 2.25% 2.38%
มูลค่า (พัน) 126,549 264,673 346,884 347,842 408,858 426,114 452,094

SST ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 08-05-2557 24-03-2558 29-04-2558 10-05-2559 09-05-2560 27-03-2561 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000 13,750 13,750 18,333 20,167 22,183 22,183 22,183
%การถือ 4.87% 4.87% 4.87% 4.87% 4.87% 4.87% 4.87% 4.87%
มูลค่า (พัน) 44,220 55,275 55,275 73,700 81,070 89,177 89,177 89,177
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3