“ นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BGT ราคาล่าสุด 1.52

วันที่ 09-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,400
%การถือ 1.22%
มูลค่า (พัน) 5,236

CHOW ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 20-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,010
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 23,048

CIG ราคาล่าสุด 4.60

วันที่ 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,355
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 3,856

FC ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 10-06-2557 08-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000 9,800
%การถือ 0.54% 0.50%
มูลค่า (พัน) 0 0

FSS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,341 7,772 6,300 5,500
%การถือ 1.57% 1.41% 1.08% 0.95%
มูลค่า (พัน) 27,747 29,379 23,814 20,790

OGC ราคาล่าสุด 3.78

วันที่ 12-03-2557 11-03-2558 08-03-2559 27-03-2560 08-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 277 650 560 700 720 451
%การถือ 1.30% 3.05% 2.63% 3.28% 3.38% 2.11%
มูลค่า (พัน) 7,537 17,713 15,260 19,075 19,620 12,276

PG ราคาล่าสุด 27.25

วันที่ 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 880 1,045 1,294
%การถือ 0.92% 1.09% 1.35%
มูลค่า (พัน) 5,236 6,218 7,699

TAKUNI ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 04-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,523 6,873
%การถือ 0.94% 0.86%
มูลค่า (พัน) 11,434 10,446

TAPAC ราคาล่าสุด 1.52

วันที่ 10-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,040
%การถือ 3.33%
มูลค่า (พัน) 22,277

TTTM ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 28-06-2559 27-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 31 40
%การถือ 0.52% 0.67%
มูลค่า (พัน) 0 0

TYCN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,875 9,678
%การถือ 0.98% 1.62%
มูลค่า (พัน) 20,563 33,873
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3