“ นายจิระชัย ครรชิตาวรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 38,521
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 16,949
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3