“ นายชนะชัย ลีนะบรรจง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

B ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 06-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,182
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 2,747

CEN ราคาล่าสุด 0.53

วันที่ 06-06-2557 31-03-2558 14-05-2558 22-03-2559 17-03-2560 13-03-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 145,522 154,954 155,954 25,954 30,755 30,755 31,205
%การถือ 23.09% 24.59% 24.71% 3.48% 4.13% 4.13% 4.19%
มูลค่า (พัน) 264,850 282,016 283,836 47,236 55,973 55,973 56,792

EMC ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 30-06-2557 05-03-2558 14-10-2558 30-03-2559 29-03-2560 28-03-2561 17-10-2561 03-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 321,655 329,309 329,309 185,309 185,309 185,309 185,309 185,309
%การถือ 13.71% 9.26% 7.81% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20%
มูลค่า (พัน) 80,414 82,327 82,327 46,327 46,327 46,327 46,327 46,327

JCKH ราคาล่าสุด 0.25

วันที่ 31-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,643
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 1,242

NPPG ราคาล่าสุด 0.47

วันที่ 01-11-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,624 30,268
%การถือ 0.82% 1.59%
มูลค่า (พัน) 0 0

PACE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 88,446
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 0

PAE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-10-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 129,498
%การถือ 4.67%
มูลค่า (พัน) 0

RWI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 13,750
%การถือ 2.29%
มูลค่า (พัน) 25,988

TCJ ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 14-03-2557 16-03-2558 11-05-2558 16-03-2559 27-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,653 1,347 1,337 2,343 2,390
%การถือ 1.93% 1.57% 1.56% 2.67% 2.72%
มูลค่า (พัน) 7,932 6,468 6,417 11,248 11,473

TCMC ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 10-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 13,343
%การถือ 3.90%
มูลค่า (พัน) 26,286

UWC ราคาล่าสุด 1.97

วันที่ 31-03-2558 27-11-2558 13-05-2559 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 88,291 494,791 104,203 66,428
%การถือ 0.69% 3.76% 0.79% 0.50%
มูลค่า (พัน) 7,946 44,531 9,378 5,979
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3