“ นายชวน ตั้งมติธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MK ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 29-08-2557 05-08-2558 13-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 84,492 10,040 9,440 9,240 9,240 8,410
%การถือ 9.82% 1.17% 0.95% 0.93% 0.93% 0.85%
มูลค่า (พัน) 260,236 30,924 29,076 28,460 28,460 25,902
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3