“ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 200.00

วันที่ 09-05-2557 15-10-2557 09-10-2558 10-05-2559 25-10-2559 16-05-2560 16-05-2561 19-10-2561 14-05-2562 21-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 14,700 14,700 14,700 14,700
%การถือ 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88%
มูลค่า (พัน) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000

WP ราคาล่าสุด 200.00

วันที่ 05-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,312 37,312
%การถือ 7.20% 7.20%
มูลค่า (พัน) 185,816 185,816
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3