“ นายชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DEMCO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,500
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 15,400

FC ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 25-12-2557 08-04-2558 07-04-2559 17-03-2560 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,835 10,058 10,628 10,628 14,628
%การถือ 0.53% 0.51% 0.54% 0.54% 0.68%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

TVO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,112 7,112 7,112 8,221 7,817 7,167 6,967 6,967 6,967 6,967
%การถือ 0.88% 0.88% 0.88% 1.02% 0.97% 0.89% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86%
มูลค่า (พัน) 238,245 238,245 238,245 275,417 261,856 240,081 233,381 233,381 233,381 233,381
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3