“ นายชาคริต สุวรรณโชติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ACAP ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 23-03-2559 02-06-2559 27-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000 3,400 5,150
%การถือ 0.80% 1.36% 1.69%
มูลค่า (พัน) 1,000 3,400 5,150

AQUA ราคาล่าสุด 1.00

วันที่ 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000
%การถือ 1.09%
มูลค่า (พัน) 22,000

AUCT ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 30,000

ECL ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,952
%การถือ 1.34%
มูลค่า (พัน) 13,677

GCAP ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 15-03-2561 03-10-2561 14-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 7,900 6,000
%การถือ 5.00% 3.95% 3.00%
มูลค่า (พัน) 23,600 18,644 14,160

SIMAT ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 05-08-2557 16-03-2558 13-05-2558 16-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 4,932 5,002 2,543
%การถือ 0.60% 1.33% 1.32% 0.65%
มูลค่า (พัน) 10,200 25,155 25,512 12,969

SINGER ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 09-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,850
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 77,700

TK ราคาล่าสุด 42.00

วันที่ 07-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,755 5,490
%การถือ 1.15% 1.10%
มูลค่า (พัน) 58,702 55,998
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3