“ นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ARIP ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 10-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,272 8,945 8,130 7,500 8,070
%การถือ 1.78% 1.92% 1.74% 1.61% 1.73%
มูลค่า (พัน) 5,790 6,262 5,691 5,250 5,649

B ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 10-05-2561 29-05-2562 06-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,457 14,437 16,661
%การถือ 1.77% 1.66% 1.91%
มูลค่า (พัน) 8,810 8,229 9,497

BFIT ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,201 1,020
%การถือ 0.60% 0.51%
มูลค่า (พัน) 58,524 49,725

ECL ราคาล่าสุด 48.75

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 15,400
%การถือ 2.59%
มูลค่า (พัน) 26,488

EIC ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 19-03-2558 10-06-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,440 2,440
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 0 0

GEL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-03-2561 25-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,000 42,574
%การถือ 0.52% 0.79%
มูลค่า (พัน) 12,880 19,584

LHK ราคาล่าสุด 0.46

วันที่ 27-11-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,160
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 7,517

MAX ราคาล่าสุด 3.48

วันที่ 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 159,900 159,900
%การถือ 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 0 0

MBAX ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 01-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,466
%การถือ 5.05%
มูลค่า (พัน) 47,845

POLAR ราคาล่าสุด 7.40

วันที่ 11-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 96,290
%การถือ 1.13%
มูลค่า (พัน) 0

SLM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 01-08-2561 11-03-2562 28-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,300 1,300 1,300
%การถือ 0.64% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3