“ นายณัฏฐชัย รัตนะธัมมาวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ACAP ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 27-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,851
%การถือ 0.94%
มูลค่า (พัน) 2,936

AJA ราคาล่าสุด 1.03

วันที่ 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 117,806
%การถือ 2.78%
มูลค่า (พัน) 36,520

AMANAH ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 08-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,466
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 32,524

AUCT ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 25-08-2557 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,885 3,457
%การถือ 1.07% 0.63%
มูลค่า (พัน) 58,263 34,224

BIG ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 21-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 30,595
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 22,028

CSS ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 31-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,562
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 9,853

ECL ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 21-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,354
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 10,929

NER ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,869
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 66,302

SYNEX ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,076
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 139,582

TKN ราคาล่าสุด 27.50

วันที่ 10-03-2559 25-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 12,542 13,727
%การถือ 0.91% 0.99%
มูลค่า (พัน) 116,015 126,972

TWPC ราคาล่าสุด 9.25

วันที่ 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,728
%การถือ 1.10%
มูลค่า (พัน) 54,475
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3