“ นายณัฏฐศาศ พิชญ์วงศ์เกษม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 35 62 72 74 75 75
%การถือ 0.58% 1.03% 0.60% 0.62% 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 1,204 2,139 2,484 2,563 2,571 2,581
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3