“ นายณัฐวุฒิ ทิพากร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 69,330
%การถือ 1.51%
มูลค่า (พัน) 30,505

EARTH ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 43,469
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 0

KAMART ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 30-05-2560 30-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,175 8,351
%การถือ 1.09% 0.95%
มูลค่า (พัน) 29,848 34,741
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3