“ นายดนุชา วีระพงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557 25-03-2558 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 42,700 12,000 4,500
%การถือ 7.18% 2.02% 0.76%
มูลค่า (พัน) 73,444 20,640 7,740
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3