“ นายทวีป เรืองหร่าย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQ ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 29-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 165,000
%การถือ 1.30%
มูลค่า (พัน) 1,650

AQUA ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 97,182
%การถือ 2.12%
มูลค่า (พัน) 43,732

EP ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 29-10-2558 31-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,800 4,106
%การถือ 0.52% 0.56%
มูลค่า (พัน) 22,040 23,814

KIAT ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 12-03-2558 28-08-2558 28-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 15,000
%การถือ 0.74% 0.74% 0.56%
มูลค่า (พัน) 15,200 15,200 11,400

MIDA ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 23,373 58,690 60,872 73,761 80,737 122,220
%การถือ 1.13% 2.58% 2.67% 2.95% 3.22% 4.88%
มูลค่า (พัน) 15,660 39,322 40,784 49,420 54,094 81,887

ML ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 20-03-2557 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 22,150 34,030 35,753 37,484
%การถือ 2.77% 3.87% 3.69% 3.87%
มูลค่า (พัน) 33,004 50,705 53,272 55,851
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3