“ นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AH ราคาล่าสุด 8.10

วันที่ 29-08-2557 30-03-2558 01-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,910 2,050 2,050
%การถือ 0.59% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 41,638 44,690 44,690

AMATA ราคาล่าสุด 21.80

วันที่ 10-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,700
%การถือ 1.00%
มูลค่า (พัน) 199,020

ASAP ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 25-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000
%การถือ 4.55%
มูลค่า (พัน) 79,800

BAFS ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 25-08-2557 09-03-2558 04-03-2559 10-05-2559 25-08-2559 22-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 8,760 8,555 13,215 13,215 13,215 13,690
%การถือ 1.72% 1.68% 2.07% 2.07% 2.07% 2.15%
มูลค่า (พัน) 221,177 216,014 333,679 333,679 333,679 345,673

BFIT ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 05-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,400
%การถือ 1.70%
มูลค่า (พัน) 117,300

CPALL ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 51,021
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 3,074,015

GPSC ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 04-07-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 46,154 33,024
%การถือ 3.08% 2.20%
มูลค่า (พัน) 3,669,243 2,625,408

KCAR ราคาล่าสุด 79.50

วันที่ 28-08-2557 13-03-2558 31-08-2558 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 10,000 10,000 4,480
%การถือ 4.00% 4.00% 4.00% 1.79%
มูลค่า (พัน) 84,000 84,000 84,000 37,632

SAMART ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 64,800

SYMC ราคาล่าสุด 8.10

วันที่ 22-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 8,500
%การถือ 2.61%
มูลค่า (พัน) 42,925

TIC ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 01-04-2558 01-04-2559 03-04-2560 23-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,320 2,855 3,000 2,968
%การถือ 9.87% 12.15% 12.77% 12.63%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

TIP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 17-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,650 2,350 3,210
%การถือ 0.55% 0.78% 1.07%
มูลค่า (พัน) 47,025 66,975 91,485

TNR ราคาล่าสุด 28.50

วันที่ 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 11,850
%การถือ 3.95%
มูลค่า (พัน) 139,830

TVT ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 3,650

UTP ราคาล่าสุด 0.73

วันที่ 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 14,000
%การถือ 2.15%
มูลค่า (พัน) 278,600
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3