“ นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LPN ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 40,400

WIIK ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 04-05-2561 02-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,406 2,450 2,858
%การถือ 1.18% 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 11,543 6,419 7,489
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3