“ นายทิวา จิรพัฒนกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIT ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 03-03-2559 30-08-2559 24-04-2560 23-04-2561 24-08-2561 23-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,211 1,081 1,131 1,077 1,400 1,490 1,490
%การถือ 0.59% 0.52% 0.55% 0.52% 0.68% 0.72% 0.72%
มูลค่า (พัน) 26,875 23,989 25,099 23,907 31,089 33,087 33,087

CFRESH ราคาล่าสุด 22.20

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,940
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 7,527

LPN ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 28-02-2562 21-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,940 10,950
%การถือ 0.67% 0.74%
มูลค่า (พัน) 50,695 55,845

MCS ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 17-03-2557 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,133 3,883
%การถือ 0.83% 0.78%
มูลค่า (พัน) 60,748 57,073

PREB ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 17,500

SKR ราคาล่าสุด 8.75

วันที่ 27-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 618
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 5,129

SSF ราคาล่าสุด 8.30

วันที่ 18-04-2557 10-03-2558 08-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 03-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,636 1,640 1,640 1,640 1,642 1,826 1,841
%การถือ 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 14,643 14,678 14,678 14,678 14,695 16,344 16,474

TGPRO ราคาล่าสุด 8.95

วันที่ 09-03-2561 03-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 21,480 21,480
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 8,807 8,807

TMI ราคาล่าสุด 0.41

วันที่ 09-03-2559 13-06-2559 08-03-2560 14-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,451 3,820 3,740 4,450 4,500
%การถือ 0.66% 0.57% 0.56% 0.66% 0.67%
มูลค่า (พัน) 5,474 4,699 4,600 5,474 5,535

TWP ราคาล่าสุด 1.23

วันที่ 14-03-2559 13-03-2560 09-03-2561 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 163 1,550 1,769 1,834
%การถือ 0.60% 0.57% 0.66% 0.68%
มูลค่า (พัน) 678 6,448 7,359 7,629

UNIQ ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 15-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,114 6,914
%การถือ 0.57% 0.64%
มูลค่า (พัน) 39,128 44,248
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3