“ นายธนพล ทองประเสริฐ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CSS ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 31-03-2558 11-03-2559 22-04-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 15,449 9,775 9,650 7,975
%การถือ 2.13% 0.88% 0.82% 0.68%
มูลค่า (พัน) 33,369 21,114 20,844 17,226

ECL ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 25-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,977
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 5,121
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3