“ นายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 36,064 36,064 36,064
%การถือ 0.79% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 15,868 15,868 15,868
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3